Počet záznamů: 1

Měření samobuzeného kmitání izolovaného profilu v širokém rozsahu Machových čísel

 1. 1.
  0368354 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vlček, Václav - Kozánek, Jan - Zolotarev, Igor
  Měření samobuzeného kmitání izolovaného profilu v širokém rozsahu Machových čísel.
  [The self-excited vibration of the isolated profile in wide interval of Mach numbers.]
  Interaction and Feedbacks 2011. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011 - (Zolotarev, I.), s. 59-64. ISBN 978-80-87012-37-6.
  [Interaction and Feedbacks 2011 /18./. Praha (CZ), 29.11.2011-30.11.2011]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: profile NACA0015 * self-excited vibration * interferogram and pressure measurements
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Příspěvek podává experimentální výsledky z měření samobuzeného kmitání izolovaného profilu NACA0015 v podzvukovém proudu vzduchu. Jde o výsledky optických a pneumatických měřících metod v širokém rozsahu rychlostí proudu (Machovo číslo 0,18 – 0,45). Snímače tlaku byly umístěny v povrchové vrstvě profilu. Získané interferogramy umožní popsat vzájemné fázové relace mezi rotačním a posuvným pohybem profilu.

  In this paper the experimental results of the self-excited vibration of the isolated NACA0015 profile in subsonic airflow are given. The optical and pneumatical methods were used in the wide range of flow velocities (Mach numbers 0,18 – 0,45). The profile was equipped with semi-conductor pressure sensors situated in the profile surface. From obtained interferograms and pressure signals follow complicated relation among phase differences of rotational and transversal profile movement.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202724