Počet záznamů: 1

"Páni dobrého počasí" v jezuitském kostele sv. Mikuláše v Praze

 1. 1.
  0368352 - FLU-F 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bažant, Jan
  "Páni dobrého počasí" v jezuitském kostele sv. Mikuláše v Praze.
  ["Lords of Good Weather" in Jesuit Church of St. Nicholas in the Prague Lesser Towns in Prague.]
  Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše. Praha: Filosofický ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 2011 - (Förster, P.; Kitzler, P.; Petrbok, V.; Svatošová, H.), s. 397-413. ISBN 978-80-260-0542-1
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA800090902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: statues * Jesuit * Baroque
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Sochy v lodi kostela sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze (I. F. Platzer, 1755-1761) byly uměleckými historiky interpretovány jako osoby reprezentující klíčové epochy dějin křesťanství: Kyros Veliký, císařové Konstantin a Theodosius a sv. Jan Nepomucký. Článek navrhuje interpretovat "Kyra" jako sv. Jeremiáše a "císaře" jako Sv. Jana a Pavla.

  Statues in the nave of St. Nicholas Church in the Lesser Town (I. F. Platzer, 1755-1761) were interpreted as persons representing crucial events of Christian history: Cyrus the Great, emperors Constantine and Theodosius and St. John of Nepomuk. The paper proposes to interpret Cyrus as St. Jeremiah and Roman emperors as St. John and Paul.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202722