Počet záznamů: 1

Mezinárodní právo soukromé

 1. 1.
  0368304 - USP-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pauknerová, Monika
  Mezinárodní právo soukromé.
  [Private International Law.]
  Právo a stát na stránkách Právníka. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i, 2011 - (Masopust, Z.), s. 363-386. ISBN 978-80-87439-05-0
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/11/0368
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: legal history * journal The Lawyer * private international law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Autorka se ve svém příspěvku zabývá vývojem mezinárodního práva soukromého na stránkách časopisu Právník. Sleduje historii mezinárodního práva soukromého od prvního ročníku po rok 1947, vývoj po roce 1948 a hodnotí přínos publikační činnosti v tomto oboru od roku 1990 do současnosti.

  In her contribution, the author deals with the development of Private International Law on the pages of The Lawyer. She describes the history of Private International Law from the first volume to 1947, the development after 1948, and she evaluates the contribution of publishing activities in this branch from 1990 to the present.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202687