Počet záznamů: 1

Analýza vlivu piriformních dutin na akustické vlastnosti vokálního traktu

 1. 1.
  0368282 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Radolf, Vojtěch
  Analýza vlivu piriformních dutin na akustické vlastnosti vokálního traktu.
  [Analysis of the influence of piriform sinus on vocal tract acoustic characteristics.]
  Interaction and Feedbacks 2011. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011 - (Zolotarev, I.), s. 37-44. ISBN 978-80-87012-37-6.
  [Interaction and Feedbacks 2011 /18./. Praha (CZ), 29.11.2011-30.11.2011]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: vocal tract * piriform sinus * conical element
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Byla provedena analýza několika matematických testovacích modelů a modelu lidského vokálního traktu s dutinami piriform sinus (PS). Použitá metoda je založena na 1D akustické vlnové rovnici, s uvažováním viskózních ztrát a ztrát vyzařovací impedancí, aplikované na kuželové elementy ve frekvenční oblasti. Analýza prokázala, že 1D model je schopen postihnout rozdíly v akustických veličinách vokálního traktu při jeho rozvětvení do dutin PS. Uvažovaný model však zahrnuje PS velmi malých rozměrů (délka 9 mm), které vyvolají změny daleko za frekvenční oblastí 4-5 kHz. Právě v této oblasti pozoroval změny Dang&Honda (1996) na svých modelech s PS o délce až 20mm.

  An analysis of several testing mathematical models and human vocal tract model with piriform sinus (PS) cavities was done. The method used was based on 1D acoustic wave equation, considering viscous losses, radiation impedance losses and applied on conical elements in frequency domain. The analysis revealed that the 1D model is able to capture differences in acoustic variables of the vocal tract modified with PS. Nevertheless the model includes PS of very small dimensions (9 mm in depth) that generate spectral changes far away from frequency band 4-5 kHz as Dang&Honda (1996) observed with their models including PS up to 20 mm in depth.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202671