Počet záznamů: 1

SLANÁ CHUŤ PŘÍRODNÍCH LÁTEK A JEJICH DERIVÁTŮ

 1. 1.
  0368256 - UEB-Q 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Opletal, L. - Wimmer, Zdeněk - Čopíková, J. - Lapčík, O. - Moravcová, J. - Cahlíková, L. - Drašar, P.
  SLANÁ CHUŤ PŘÍRODNÍCH LÁTEK A JEJICH DERIVÁTŮ.
  [Salty and Metallic Taste of Natural Compounds and Their Derivatives.]
  Chemické listy. Roč. 105, č. 10 (2011), s. 761-765 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MZe QI111A166
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: PERCEPTION * SALTINESS * FOODS
  Kód oboru RIV: GM - Potravinářství
  Impakt faktor: 0.529, rok: 2011
  www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_105-issue_10-page_761.html

  Přehled přírodních látek slané chuti ukazuje zajímavost této skupiny sloučenin, přispívá k poznání biodiversity sekundárních metabolitů a může přispět k inspiraci, například potravinářských a farmaceutických chemiků při hledání nových možností využití takových látek v praxi. Je vidět z připojené literatury, zejména patentové, že jde o tematiku velmi aktuální. Hledání nových spojitostí mezi vnímáním chutí použitelných nejen v humánní, ale i zemědělské praxi (živočišné výrobě, kde se mohou uplatnit jako krmení ovlivňující) je však jen jednou stránkou problému, druhou je hledání postupů (a látek) – modifikátorů vnímání, které mohou tento vjem zesilovat nebo tlumit, zvláště pokud se budou více brát na ohled teorie jako ta, že chuťové, barevné a zvukové vjemy spolu významně souvisejí.

  A brief survey of the naturally occurring compounds and their derivatives with salty taste aims to show the importance of this group of renewable materials, to contribute to the knowledge of the biodiversity of secondary metabolites that can be utilized, among others, in food and pharmaceutical industry. The article is also aimed as a teaching tool for teachers and students. Mainly from the patent literature it may be seen that this topic is very actual.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202651