Počet záznamů: 1

Kontury národního vědomí intelektuální elity na Moravě

 1. 1.
  0368124 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Cibulka, Pavel
  Kontury národního vědomí intelektuální elity na Moravě.
  [Contours of the National Awareness of the Intellectual Elite in Moravia.]
  Časopis Matice moravské. Roč. 129, Suppl. 2 (2010), s. 23-35 ISSN 0323-052X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Jan Ohéral * national consciousness * Czech-German relationship * journalism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá vývojem názorů moravského novináře Jana Ohérala na národnost a vývoj politických poměrů v habsburské monarchii v korelaci s obecnějšími trendy utváření národního společenství v Čechách a na Moravě. Autor studie se přiklání k názoru, že Ohéral si po celý život uchoval silný vztah k moravské zemi, byl přesvědčen o společné přináležitosti Čechů a Moravanů k jednomu národu založeném na společném jazyku a dějinách a byl oddaným rakouským patriotem. V revolučním období 1848/49 pro něj však byla prvořadou idea demokracie, takže se načas ocitl v lavicích poslanců německé levice, zároveň se však Ohéral dokázal výrazným způsobem prosadit i v řadách moravské česky mluvící inteligence.

  The study deals with the development of opinions of a Moravian journalist Jan Ohéral of the nationality and the political conditions in the Habsburg monarchy. The author of the study inclines to the opinion that Ohéral kept a strong relation toward Moravia throughout all his life, was convinced about a joint appurtenance of the Czechs and Moravians to one nation based on one language and history, and he was a dedicated Austrian patriot. However, in the revolutionary period of 1848/49, the idea of democracy was paramount to him, so he appeared for some time in the ranks of MP’s of the German left wing, yet at the same time he managed to establish himself significantly also among the Czech-speaking intellectuals.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202560