Počet záznamů: 1

Zapomenutí španěláci - čeští a slovenští dobrovolníci ve španělské občanské válce (1936-1939)

 1. 1.
  0368008 - USD-C 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bortlová, Hana
  Zapomenutí španěláci - čeští a slovenští dobrovolníci ve španělské občanské válce (1936-1939).
  [Forgotten "Spaniards" - Czech and Slovak volunteers in the Spanish civil war (1936-1939).]
  Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci (2002-2011). Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2011 - (Vaněk, M.; Houda, P.; Mücke, P.), s. 120-136. ISBN 978-80-87398-12-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Spanish civil war (1936-1939) * Czechoslovak volunteers in the Spanish civil war * oral history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Text ve zkratce popisuje osudy českých a slovenských dobrovolníků ve španělské občanské válce a zamýšlí se nad otázkou, proč tato skupina zůstala i po roce 1989 na pokraji českého historického zájmu a proč, na rozdíl od jiných zemí, jejichž občané se války ve Španělsku účastnili (ve srovnání s ČSR) v podstatně menším počtu, toto téma u nás stále není uceleně zpracováno. Autorka také popisuje starší pokusy československých výzkumných institucí o sběr "vzpomínkového materiálu" a konstatuje již nevratně promeškanou příležitost pro výzkum této skupiny metodou orální historie.

  The text describes the fate of Czech and Slovak volunteers in the Spanish Civil War and discusses why in the Czech lands, even after 1989, this group has been paid very little historical attention - unlike in other countries whose citizens participated in the Spanish war (compared to Czechoslovakia in much smaller numbers). The author also describes the earlier attempts of some Czechoslovak research institutions to collect "commemorative material" and comments on the irreversibly lost opportunity to study this group using oral history.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202486