Počet záznamů: 1

Spolupráce tajných služeb Kuby a Československa v prvních letech kubánské revoluce (1959-1962)

 1. 1.
  0368002 - USD-C 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bortlová, Hana
  Spolupráce tajných služeb Kuby a Československa v prvních letech kubánské revoluce (1959-1962).
  [Cooperation between the secret intelligence agencies of Cuba and Czechoslovakia in the first years after Fidel Castro´s rise to power.]
  Dvacáté století - The Twentieth century. -, č. 1 (2011), s. 13-30 ISSN 1803-750X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Cuban and Czechoslovak secret services * Cuban communism * Marcos Armando Rodríguez and Popular Socialist Party of Cuba (PSP)
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek pojednává o spolupráci mezi I. správou čs. ministerstva vnitra a kubánskou G-2 (později DGI – Dirección General de Inteligencia) v prvních letech po nástupu Fidela Castra k moci (1959–1962). Opírá se o dosud neprobádané archivní dokumenty uložené v nynějším Archivu bezpečnostních složek (ABS) v Praze. Čilá spolupráce československých a kubánských tajných služeb v různých oblastech (výměna zpráv, materiální a technická pomoc a asistence, školení a „odborné“ konzultace, hmotné dary, „operativní spolupráce“ apod.) se přirozeně uskutečňovala pod přísným dohledem Moskvy. Pakliže zhruba v prvních dvou letech kubánské revoluce KGB sama hojně využívala sítě kontaktů čs. rozvědky na Kubě a poskytovala jí v oblasti i jistou autonomii, počínaje jarem 1961 rázně omezila pole působnosti své čs. kolegyně z obavy přílišného sblížení čs. a kubánské bezpečnosti. Spolupráce tajných služeb Kuby a ČSSR představovala značnou ekonomickou zátěž, kterou až na výjimky nesla čs. strana.

  The article deals with the cooperation between the secret intelligence agencies of Cuba and Czechoslovakia in the first years after Fidel Castro´s rise to power (1959–1962). It is based on heretofore unexplored archival documents stored in the today’s Archives of Security Forces in Prague. A vibrant collaboration of Czechoslovak and Cuban intelligence services in different areas (exchange of messages, material and technical support and assistance, training and "expert" consultation, material donations, "operational cooperation", etc.) was naturally carried out under the strict supervision of Moscow. Albeit in the first two years of the Cuban Revolution the KGB itself widely used the network of Czechoslovak Secret Service contacts in Cuba and provided the Czech party with certain autonomy from the spring of 1961 it sharply limited the scope of its activity, fearing an excessive rapprochement of the Czech and Cuban intelligence services. The cooperation of the secret services of Cuba and Czechoslovakia represented a substantial economic burden which was mostly borne by the Czechoslovak side.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202484