Počet záznamů: 1

Osídlení Pobeskydí v závěru doby bronzové a na počátku doby železné

 1. 1.
  0367977 - ARUB-Q 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Juchelka, Jiří - Nývltová Fišáková, Miriam - Tůma, O.
  Osídlení Pobeskydí v závěru doby bronzové a na počátku doby železné.
  [Settlement of the Podbeskydí region at the end of bronze age and the beginning of the iron age.]
  Těšínsko. Roč. 54, č. 3 (2011), 1 -15 ISSN 0139-7605
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Lusatian * bronze age * paleoecology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Podbeskydí je specifický region, kde nejsou příliš vhodné podmínky pro osídlení, ale který fungoval jako komunikační koridor. První osídlení se objevuje v pozdní době bronzové okolo data 950 př.n.l. Největší boom osídlení je datován do období 750 až 450 př.n.l. Další velké osídlení se objevuje v období Halštatu D (Latén A stupeň). Pro relativní chronologii kultury lužických popelnicových polí je důležitou lokalitou opevněné hradisko Chotěbuz-Podobora.

  Podbeskydí is a specific region with not very oppurtune conditions or settlement and which ether had the fiction of a communication corridor. Settlement became more stable only in the Late Bronze Age, i.e. in about 950 B.C. Its biggest boom can be dated back to between 750 to 450 B.C. The people of the Lusatian culture survived in the region till the turn of the Hallstatt D/La Téne A stages.For the chronology of pramic production of the Lusatian culture, a set of findings made by long-time research at the fortified site in Chotěbuz-Podobora is important.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202464