Počet záznamů: 1

Páni z Rožmberka – nástin historie rodu

 1. 1.
  0367858 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav - Šimůnek, Robert - Vaníček, V.
  Páni z Rožmberka – nástin historie rodu.
  [Lords of Rosenberg – a history of the noble family.]
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 24-89. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Lords od Rosenberg * Nobility * 1200-1600
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie popisuje dějiny šlechtického rodu, založené na kombinaci chronologické a tematické struktury.

  History of the noble family based on a combination of chronological and thematic structure.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202385