Počet záznamů: 1

Photoactive Self-Standing Films Made of Layered Double Hydroxides with Arranged Porphyrin Molecules

 1. 1.
  0367769 - UACH-T 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jiřičková, M. - Demel, Jan - Kubát, Pavel - Hostomský, Jiří - Kovanda, F. - Lang, Kamil
  Photoactive Self-Standing Films Made of Layered Double Hydroxides with Arranged Porphyrin Molecules.
  Journal of Physical Chemistry C. Roč. 115, č. 44 (2011), s. 21700-21706 ISSN 1932-7447
  Grant CEP: GA ČR GAP207/10/1447
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: singlet oxygen lifetime * hybrid materials * fluorescence * nanocomposites * transparent * sensitizers
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
  Impakt faktor: 4.805, rok: 2011

  Transparent films of layered double hydroxides (LDH) have been prepared by the deposition of their chloroform dispersions. The advantage of this method is the potential to obtain large and transparent self-standing films, composed of highly ordered LDH platelets, with durability that allows further modifications by anion exchange. The LDH interlayer can be filled with anionic porphyrins that impose interesting photophysical and photochemical properties on the films.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202324