Počet záznamů: 1

Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování tuhých paliv

 1. 1.
  0367667 - UCHP-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Horák, J. - Hopan, F. - Šyc, Michal - Machálek, P. - Krpec, K. - Ocelka, T. - Tomšej, T.
  Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování tuhých paliv.
  [Estimation of Selected Pollutant Emissions from Solid-Fuel Combustion in Small Heating Appliances.]
  Chemické listy. Roč. 105, č. 11 (2011), s. 851-855 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1A2/116/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: pollutant * emission * combustion
  Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
  Impakt faktor: 0.529, rok: 2011

  Tento příspěvek se věnuje bilanci emisí znečišťujících látek z lokálních topenišť a snaží se popsat základní používanou metodiku a porovnává různé hodnoty emisních faktorů pro PAU a PCDD/F, které zásadně ovlivňují výsledné bilance. v reálném životě lidé spalují různorodá paliva v různých typech sapalovacích zařízení. Právě tato variabilita představuje největší problém pro důvěryhodnost výsledných bilancí. Příspěvek se snaží diskutovat a porovnávat vliv typu spalovacího zařízení a různých druhů paliv na tvorbu PAU a PCDD/F.

  Solid-fuel combustion in small heating appliances produces notable quantities of pollutants. Emission levels of pollutants are estimated using emission factors and fuel consumption data. Emission factors for small heating appliances depend, among others, on the fuel type, appliance design, fuel loading and operation conditions. At present, it is necessary to confront the used emission factors with the current state of knowledge. A large diferences of emission factors is illustrated on examples of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated dibenzodioxines/dibenzofurans (PCDD/F) obtained from published sources. Different values of emission factors cause a high uncertainty of calculated emission inventories and emissions from particular sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202260