Počet záznamů: 1

Srovnání různých materiálů používaných jako detektory stop v pevné fázi

 1. 1.
  0367644 - UJF-V 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pachnerová Brabcová, Kateřina - Ambrožová, Iva - Mrázová, Zlata - Spurný, František
  Srovnání různých materiálů používaných jako detektory stop v pevné fázi.
  [Comparison of materials applied as track etched detectors.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 19, 9/10 (2011), s. 269-273 ISSN 1210-7085.
  [Dny radiační ochrany /32./. Třeboň, 08.11.2010-12.11.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100480901; GA ČR GA205/09/0171; GA AV ČR IAA100480902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: track - etched detectors * PADC * LET spectrometry
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače

  Bylo testováno pět různých PADC použitých jako detektory stop v pevné fázi, byla provedena analýza chemického složení pomocí FT-IR, analýza nejistot a kalibrace a zkoumán vliv okolního prostředí, Na základě výsledků testů byla vybrána kombinace materiálů vhodná pro aplikaci v dozimetrii na palubách vesmírných lodí.

  Five different PADC materials applied as track etched detectors were investigated: chemical composition was searched by means of FT-IR, analysis of uncertainty and calibration, as well as environmental effects were tested. The result of tests eventuated in material combination with advantages in space dosimetry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202240