Počet záznamů: 1

Svrchní turon a coniac na základě studia palynomorf ve vrtu V 800 Střeleč (jizerský vývoj, česká křídová pánev)

 1. 1.
  0367545 - GLU-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svobodová, Marcela
  Svrchní turon a coniac na základě studia palynomorf ve vrtu V 800 Střeleč (jizerský vývoj, česká křídová pánev).
  [Late Turonian and Coniacian according to study of palynomorphs in the borehole V 800 Střeleč (Jizera Development, Bohemian Cretaceous Basin).]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2010, - (2011), s. 120-127 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: palynomorphs * biostratigraphy * Bohemian Cretaceous Basin * Late Turonian * Coniacian * paleoenvironment
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-28.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-28.pdf

  Vrt V 800 Střeleč byl vyhlouben v rámci projektu UNESCO Geopark „Český ráj“ a zahrnoval sedimenty svrchního turonu a coniaku. Na základě složení společenstva angiospermních pylů ze skupiny Normapolles (Minorpollis, Plicapollis, Trudopollis, Complexiopollis ) bylo stanoveno stáří spodní části vrtu (hl. 65,5-140,0 m) jako svrchní turon, zatímco svrchní část vrtu (17,3-60,5 m) na základě rodů Oculopollis, Emscheripollis a dinocyst Apteodinium deflandrei jako coniac. K prohlubování sedimentace docházelo ve svrchnoturonských uloženinách.

  Borehole V 800 Střeleč was drilled in the area of the UNESCO Geopark “Bohemian Paradise“ across Late Turonian and Coniacian deposits. Based on the angiosperm pollen of the Normapolles group in pelitic sediments, Late Turonian age is evidenced by the presence of Minorpollis, Plicapollis, Trudopollis, Complexiopollis (lower part of the borehole, 65.5-140,0 m), Coniacian age is based on the presence of Oculopollis, Emscheripollis and dinocyst species Apteodinium deflandrei (upper part of the borehole, 17,3-60,5 m). Gradual deepening is documented prevailingly in Late Turonian deposits.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202185