Počet záznamů: 1

Legal origin thesis a její kritika

 1. 1.
  0367387 - USP-I 2012 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Šejvl, Michal
  Legal origin thesis a její kritika.
  [Legal Origin Thesis and its Review.]
  Právo - obchod - ekonomika. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011 - (Suchoža, J.; Husár, J.), s. 254-278. ISBN 978-80-7097-903-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: legal origin thesis * comparative jurisprudence * economy and law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Příspěvek ve sborníku se zabývá tzv. legal origin thesis, kterou zastávají někteří současní ekonomové, podle niž (jednoduše řečeno) je pro hospodářský rozvoj země výhodnější common law, než kontinentální právo. Protože tato teze má dopady i pro právní komparatistiku a teorii práva obecně, je podána kritika z pohledu metodologických předpokladů této teze, metody sběru dat podporujících tuto tezi, právní komparatistiky a právní historie.

  The contribution to the anthology deals with a so-called legal origin thesis which is supported by some of the contemporary economists according to whom, simply put, common law is more favourable than continental law as far as economic development of a state is concerned. As this thesis has also impact on comparative jurisprudence and theory of law in general, the review is presented from the point of view of methodological hypotheses of the thesis, methods of collection of data supporting the thesis, comparative jurisprudence and the history of law.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202093