Počet záznamů: 1

Vznik některých elipsoidálních dutin rozpouštěním karbonátového tmelu v pískovcích jizerského souvrství na Kokořínsku

 1. 1.
  0367382 - GLU-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Adamovič, Jiří - Mikuláš, Radek
  Vznik některých elipsoidálních dutin rozpouštěním karbonátového tmelu v pískovcích jizerského souvrství na Kokořínsku.
  [Origin of some ellipsoidal cavities by carbonate cement dissolution in the Jizera Formation sandstones, Kokořín area.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2010, - (2011), s. 9-13 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: sandstone relief * ellipsoidal cavities * carbonate concretions * Bohemian Cretaceous Basin
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-3.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-3.pdf

  Některé pravidelné (elipsoidální, sférické) dutiny decimetrových až metrových rozměrů v pískovcích jizerského souvrství na Kokořínsku vznikly rozpouštěním preexistujícícch vápnitých konkrecí. Hustá síť tahových puklin, vzniklých regionálním tektonickým napětím, bývá v pískovcích omezena na karbonátové konkrece. Směr těchto puklin je rovnoběžný se směrem maximálního hlavního napětí. Po odstranění konkrece, ať už v důsledku úplného rozpuštění karbonátového tmelu nebo vypadnutí konkrece po jejím částečném rozpuštění, zůstávají pukliny ve stěnách dutiny zachovány a zvýrazněny v podobě řady vertikálních žeber a žlábků.

  The origin of some regular (ellipsoidal, spherical) cavities, tens of centimetres to metres in size, in the Jizera Formation sandstone, Kokořín area, was proved to be connected with precursor calcareous concretions. Dense networks of tensional fractures limited to carbonate concretions embedded in sandstones form in response to far-field compressive stresses in the lithosphere and strike parallel to the maximum principal stress. After the concretion has been removed, either completely dissolved or partly dissolved and gravitationally detached, fractures in the cavity walls become modelled into a set of vertical ribs and grooves.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202089