Počet záznamů: 1

Vzdělávání Rožmberků a školství v jejich dominiu

 1. 1.
  0367266 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Holý, Martin - Šimůnek, Robert
  Vzdělávání Rožmberků a školství v jejich dominiu.
  [Education of Rosenbergs and school system on their dominion.]
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 280-285. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Rosenbergs * education * school system * 1400-1700
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Předkládaná kapitola se zabývá procesem výchovy a vzdělávání Rožmberků a podobou školství na jejich panstvích od pozdního středověku až na práh 17. století.

  The submitted chapter deals with the process of upbringing and education of the Rosenbergs and a form of school system on their estates from the late Middle Ages to the threshold of the 17th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202009