Počet záznamů: 1

Mistr Michelské madony - druhý život

 1. 1.
  0367241 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hlobil, Ivo
  Mistr Michelské madony - druhý život.
  [Master of the Michelská Madonna - second life.]
  Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava: Ostravské muzeum, 2011 - (Majer, D.), s. 433-450. ISBN 978-80-904316-1-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Czech Gothic sculpture * 14th century * Master of the Michelská Madonna
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Kritický přehled bádání a dnešní stav poznání tvorby Mistra Michelské madony, nejvýznamnější osobnosti českého sochařství první poloviny 14. století.

  A critical overview and present state of the research into the works of the Master of the Michelska Madonna, the most significant Czech sculptor of the first half of the 14th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201986