Počet záznamů: 1

Alchymie, astrologie a poznávání přírody v prostředí posledních pánů z Rožmberka

 1. 1.
  0367220 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Purš, Ivo
  Alchymie, astrologie a poznávání přírody v prostředí posledních pánů z Rožmberka.
  [Alchemy, astrology and cognition of nature in the environment of the last lords of the House of Rosenberg.]
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 286-293, 294-297. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: alchemy * Rosenbergs
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie podrobně shrnuje a analyzuje alchymický a přírodovědný mecenát Viléma z Rožmberka a Petra Voka. Upozorňuje na jejich podobné rysy, např. jejich zájem o hornictví a lékařské využití alchymie, a srovnává i rozdíly v jejich přístupu: zatímco Vilém zaměstnával několik desítek alchymistů různé úrovně, Petr Vok soustřeďoval svou podporu na několik významných postav paracelsiánské alchymie své doby.

  The study summarizes and analyses William of Rosenberg and Peter Vok´s patronage of alchemy and natural sciences. It draws attention to their similar traits, such as their interest in mining and medical application of alchemy, and compares the differences in their approach to those matters. For example, William employed a number of alchemists, whereas Peter Vok focused on supporting just a few but significant Paracelsian alchemists of that time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201969