Počet záznamů: 1

Renesanční sochařství v rožmberském dominiu

 1. 1.
  0367211 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Chlíbec, Jan
  Renesanční sochařství v rožmberském dominiu.
  [Renaissance sculpture in the dominion of the House of the Rosenbergs.]
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 554-563. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: House of the Rosenbergs * Renaissance * Renaissance sculpture
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text je věnován sochařství na dominiu Rožmberků v časovém rozmezí 16. – počátku 17. století. Ve studii jsou též zmíněny vztahy renesančního sochařství této oblasti k sochařství italskému, bavorskému a rakouskému.

  The text is devoted to the sculpture in the dominion of the House of the Rosenbergs in the period of the 16th – the beginning of the 17th centuries. In the study there are also mentioned relations of the Renaissance sculpture of this area to the sculpture in Italy, Bavaria and Austria.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201960