Počet záznamů: 1

Právní cesta sudetských Němců 1933. Návrhy Fritze Sandra na reformu československé ústavy

 1. 1.
  0367113 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Broklová, Eva
  Právní cesta sudetských Němců 1933. Návrhy Fritze Sandra na reformu československé ústavy.
  [The Legal Path of Sudeten Germans in 1933. Proposals of Fritz Sander for Reforms of Czechoslovak Constitution.]
  Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a její místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010 - (Malý, K.; Soukup, L.), s. 515-556. ISBN 978-80-246-1718-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia, history * Sudeten Germans * Sander, Fritz
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Představitelé německého obyvatelstva v Československu nepřijali zajištění ochrany svých zájmů jako československých státních příslušníků prostřednictvím ústavních zákonů. Podobně se neztotožnili ani s dalšími návrhy vycházejícími z československé ústavy. Jejich záměry tlumočil německý právník Fritz Sander publikací návrhů na změnu ústavy. Českoslovenští právníci hodnotili tento návrh jako radikální převálcování demokratických principů. Tím se stal pro Československou republiku a jejího prezidenta nepřijatelným.

  The representatives of the German population in Czechoslovakia did not accept the protection of thein rights as Czechoslovak Citizen by means of constitutional laws. Similarly, they did not accept a number of other proposals related to Czechoslovak Constitution. German lawyer Fritz Sander interpreted their intentions by publishing their proposals for changes in the Czechoslovak Constitution. Czechoslovak lawyers evaluated propsals as a radical attempt to overthrow democratic principles of the Constitution. Consequently, propsals were unacceptable for Czechoslovakia and its President.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201890