Počet záznamů: 1

Obraz krajiny : pohled ze středních Čech

 1. 1.
  0367110 - GLU-S 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Cílek, Václav - Ložek, Vojen - Mudra, P. - Kubíková, J. - Špryňar, P. - Čtverák, V. - Schmelzová, R. - Obermajer, J. - Žák, V. - Kubík, M. - Gremlica, T. - Daněček, V.
  Obraz krajiny : pohled ze středních Čech.
  [The Image of Landscape.]
  Praha: Dokořán, 2011. 310 s. ISBN 978-80-7363-205-2
  Grant CEP: GA MŽP SP/2D1/141/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: landscape * nature * geology * botany * zoology * culture
  Kód oboru RIV: DO - Ochrana krajinných území

  Kniha představuje syntetickou studii zabývající se hlavními krajinnými prvky ČR a popisem vývoje přírody a krajiny středních Čech.

  The first part of the book represents a synthetic study of the main landscape elements of Czech Republic. The second part is focused on the description of the natural history evolution of Central Bohemia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201888