Počet záznamů: 1

Filosofie a společnost v českých zemích II

 1. 1.
  0367085 - USD-C 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hermann, Tomáš
  Filosofie a společnost v českých zemích II.
  [Philosophy and society in the Czech lands, II.]
  Úvod do filosofie. Studijní texty pro pedagogy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011 - (Hejduk, T.), s. 255-269. ISBN 978-80-7395-383-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Czech philosophy * philosophy and culture * Czech history and Europe
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato kapitola úvodu do filosofie pro pedagogy podává nástin vybraných problémů z dějin české filosofie a kultury od středověku do 20. století.

  This chapter of the introduction to philosophy for teachers outlines selected issues from the history of Czech philosophy and culture from the Middle Ages to the 20th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201867