Počet záznamů: 1

Jezuité a významná mariánská poutní místa v českých zemích

 1. 1.
  0367082 - UEF-S 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Holubová, Markéta
  Jezuité a významná mariánská poutní místa v českých zemích.
  [The Jesuits and important Marian pilgrimage sites in Czech Lands.]
  Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích v evropském kontextu.. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011 - (Mihola, J.), s. 99-116. ISBN 978-80-7028-359-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Marian pilgrimage sites * Czech Lands * baroque * Jesuit Order
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Kapitola se zaměřuje na významná mariánská poutní místa jezuitského řádu v Čechách a na Moravě v období baroka. Předmětem zájmu je jejich typologie, geografické rozšíření v českých zemích, otázka jejich zakladatelů i správců.

  The chapter focuses on the marian pilgrimage sites of the Jesuit Order in the Czech lands during the Baroque period. The subject of interest is their typology, geographical spead in the Czech lands, the question of their founders and administrators.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201865