Počet záznamů: 1

Porovnání koncentrací organických sloučenin v PM1 aerosolu v Brně a Šlapanicích

 1. 1.
  0367079 - UIACH-O 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křůmal, Kamil - Mikuška, Pavel - Večeřa, Zbyněk
  Porovnání koncentrací organických sloučenin v PM1 aerosolu v Brně a Šlapanicích.
  [Comparison of concentrations of organic compounds in PM1 aerosol in Brno and Šlapanice.]
  Sborník XII. Výroční konference České aerosolové společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2011 - (Vodička, P.), s. 47-50. ISBN 978-80-86186-31-3.
  [Výroční konference České aerosolové společnosti /12./. Čejkovice (CZ), 03.11.2011-04.11.2011]
  Grant CEP: GA MK DF11P01OVV028
  Klíčová slova: monosaccharide anhydrides * hopanes * PAHs
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  V této práci byly sledovány koncentrace organických sloučenin a markerů, které slouží pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Anhydridy monosacharidů pocházejí ze spalování biomasy, polyaromatické uhlovodíky z dopravy a nedokonalého spalování, hopany z dopravy a spalování uhlí, sterany z dopravy a mastné kyseliny z vaření.

  In this work the organic compounds and organic markers used for the identification of sources of aerosols were monitored. Monosaccharide anhydrides are emitted from biomass combustion, polyaromatic hydrocarbons from traffic and incomplete combustion, hopanes from traffic and coal combustion, steranes from traffic and fatty acids from cooking.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201863