Počet záznamů: 1

Šikanovanie z hl'adiska gender

 1. 1.
  0367018 - PSU-E 2012 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Janošová, Pavlína
  Šikanovanie z hl'adiska gender.
  [Bullying from the perspective of gender.]
  Šikanovanie v prostredí školy: možnosti prevencie a zvládania. Trnava: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2011 - (Adamík Šimegová, M.; Kováčová, B.), s. 27-43. ISBN 978-80-8082-484-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: school bullying * gender * perception of male and female participants in bullying
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Cílem této kapitoly je poukázat na nejpodstatnější genderové faktory, které při porozumění šikaně v žákovských kolektivech hrají roli. Jde o preference určitých forem šikany dívkami a chlapci a o socializační vlivy provázející vývoj dívek a chlapců a jejich dopad na šikanu. Pozornost je dále zaměřena na intra- a inter-genderová specifika šikany, na šikanu s homofobními projevy a sexuální obtěžování. V závěru kapitoly je prezentována kvantitativní analýza percepce účastníků a účastnic šikany jejich spolužáky a pedagogy.

  The aim of the chapter is to describe the most relevant gender aspects, which play important role in understanding of classroom bullying. Attention is paid to the preference of certain forms of the bullying by girls and boys, gender socialization specifics, and their impact on the bullying. Intra-gender and inter-gender relationship aspects, homophobia, and sexual harassment are also explored. Finally, the chapter presents quantitative analysis of the perception of the main male and female participants in bullying by their classmates and teachers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201816