Počet záznamů: 1

Surovina pro výrobu polyurethanů a způsob její výroby z odpadního polyurethanu

 1. 1.
  0366983 - UMCH-V 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Vlček, T. - Beneš, Hynek - Kruliš, Zdeněk
  Surovina pro výrobu polyurethanů a způsob její výroby z odpadního polyurethanu.
  [Raw material for polyurethane production and process for its preparing from waste polyurethane.]
  2011. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR. Datum udělení patentu: 23.02.2011. Číslo patentu: 302362
  Grant CEP: GA MPO 2A-2TP1/135
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyurethane * bioreagent * recycling
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302362.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302362.pdf

  Recyklace polyuretanů za použití bioreagentu s funkčními hydroxylovými skupinami, kdy jsou získávány kapalné produkty, které mají výrazně nízké hydroxylové číslo, což umožňuje jejich využití jako suroviny pro výrobu lehčených i kompaktních polyuretanů. Vhodnou volbou bioreagentu lze modifikovat výslednou funkčnost recykláž, jeho hydroxylové číslo a reaktivitu v závislosti na obsahu primárních a sekundárních hydroxylových funkčních skupin a aminových funkčních skupin, a získat tak surovinu pro výrobu polyuretanů s optimálními parametry dle požadované aplikace.

  Recycling of polyurethanes using bioreagents with functional hydroxy groups, when liquid products are obtained, which have a markedly lower hydroxyl number. This makes it possible to utilize them as a raw material for production of expanded and compact polyurethanes. By an appropriate choice of the bioreagent, the resulting functionality of the product, its hydroxyl number and reactivity depending on the content of primary and secondary alcoholic hydroxy groups and amino groups and thus to obtain a raw material for production of polyurethanes with optimum parameters according to the required applications.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201788