Počet záznamů: 1

Ložiskové proudy u asynchronních motorů napájených z napěťových polovodičových střídačů

 1. 1.
  0366977 - UT-L 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bartoš, Stanislav
  Ložiskové proudy u asynchronních motorů napájených z napěťových polovodičových střídačů.
  [Bearing Currents in Asynchronous Motors Supplied from Semiconductor Voltage Source Inverters.]
  Elektro. Roč. 21, č. 11 (2011), s. 6-10 ISSN 1210-0889
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FR-TI1/330
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: bearing currents * asynchronous motors * semiconductor voltage source inverters
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Účelem předloženého článku je, pokud možno názorně a co nejjednodušeji, vysvětlit vznik napětí na ložiskách vícefázových asynchronních motorů napájených z napěťových polovodičových střídačů, tj. střídačů na bázi součástek GTO, IGBT, IGCT apod., a poskytnout základní informace o problematice poškozování ložisek ložiskovými proudy. Jde o problematiku zdánlivě techniky okrajovou, ve skutečnosti však značně obtížnou, protože se v ní současně uplatňuje více vlivů. Ložiskovými proudy jsou poškozována jak ložiska kluzná, tak ložiska valivá. Vzhledem k různým okolnostem a podmínkám, v nichž k poškozování postupně docházelo, nebyl dlouho zřejmý úplný mechanismus vzniku ložiskových proudů. Principiální vysvětlení tohoto mechanismu je proto náplní tohoto článku.

  The purpose of this paper is to explain in the simplest way voltage generation in bearings of multiphase asynchronous motor powered by semiconductor inverters based on GTO, IGBT, IGCT ect., components and to provide basic information about bearing damaging through bearing currents. This paper explains qualitatively and in simplified way the matter of generation of two different types of damaging bearing currents that are powered by voltage semiconductor inverters - namely circulating and non-circulating currents.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201783