Počet záznamů: 1

Přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 – přírodní katastrofa, která si vyžádala 35 lidských životů

 1. 1.
  0366952 - UGN-S 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Munzar, Jan - Ondráček, Stanislav
  Přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 – přírodní katastrofa, která si vyžádala 35 lidských životů.
  [Flash flood in southern Moravia from 9 June 1970 – natural disaster which claimed 35 human lives.]
  Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: ČVUT Praha, 2010, s. 73-80. ISBN 978-80-02-02260-2.
  [Workshop Adolfa Patery 2010 : Extrémní hydrologické jevy v povodích. Brno (CZ), 27.05.2010-27.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: catastrophic cloudburst * flash flood * southern Moravia
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Tento článek je věnován dnes již téměř zapomenuté přívalové povodni, kterou je možné z více hledisek charakterizovat jako mimořádnou. Došlo k ní před 40 roky, 9. června 1970, na jižní Moravě na Kyjovsku na několika malých vodních tocích v povodí Kyjovky a Trkmanky (levostranných přítoků Dyje). Událost byla výjimečná jak množstvím spadlých srážek a jimi vyvolanou průtokovou odezvou na vodních tocích, tak i rozsahem škod, které přívalové vody způsobily. Tato povodeň má ale ještě další atributy, které zvýrazňují její výjimečnost. Počtem lidských obětí se řadí k nejtragičtějším (a to nejen lokálním) povodním, které se na území ČR ve 20. století vyskytly.

  The article is devoted to a today already forgotten flash flood, which was considered extreme from multiple viewpoints. It happened 40 years ago, on 9 June 1970, in the Kyjov region in southern Moravia on several small watercourses in the basins of Kyjovka R. and Trkmanka R. (left-bank tributaries of the Dyje/Thaya R.). The event was exceptional not only by the amount of fallen precipitation and by the discharge response on the streams but also by the extent of damage caused by storm waters. Nevertheless, the flood had more attributes, which point out its extreme character. By the number of 35 victims it ranks among the most tragic (not only local) floods that occurred in the territory of the Czech Republic in the 20th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201765