Počet záznamů: 1

Únavové vlastnosti patinující oceli

 1. 1.
  0366916 - UFM-A 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vlk, M. - Kunz, Ludvík - Rozlívka, L.
  Únavové vlastnosti patinující oceli.
  [Fatigue behaviour of weathering steel.]
  Konstrukce. Roč. 2011, č. 4 (2011), s. 75-79 ISSN 1213-8762
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: weathering steel * fatigue * fatgiue notch factor
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály

  Působení koroze snižuje únavovou odolnost patinujících ocelí. V příspěvku je ukázáno, že fyzikálním důvodem snížení únavové odolnosti oceli ATMOFIX B, vystavené atmosférické korozi po více než 20 let je vznik korozních důlků. Ty představují koncentrátory napětí, které jsou zodpovědné za snížení únavové odolnosti. Teoretický odhad snížení únavové životnosti, založený na výpočtu únavového vrubového součinitele, velmi dobře odpovídá experimentálně stanovému snížení meze únavy.

  Fatigue strength of weathering steels is reduced by the influence of atmospheric corrosion. The contribution shows that the development of corrosion dimples is the physical reason for the decrease of fatigue strength of ATMOFIX B steel exposed to atmospheric corrosion fore more than 20 years. Corrosion dimples result in stress concentration, which is responsible for lower fatigue strength. Theoretical estimation of a decrease of fatigue strength based on the calculation of a fatigue notch factor corresponds well to the experimentally determined decrease of the fatigue limit.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201743