Počet záznamů: 1

Tanatocenózy měkkýšů v archeologických objektech knovízské kultury v Kněževsi u Prahy

 1. 1.
  0366906 - GLU-S 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hlaváč, Jaroslav
  Tanatocenózy měkkýšů v archeologických objektech knovízské kultury v Kněževsi u Prahy.
  [Molluscan thanatocoenoses in archaeological features from Kněževes near Pratur (Knovíz Culture).]
  Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy. Vol. 1. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2011 - (Smejtek, L.), s. 449-463. ISBN 978-80-86756-15-8
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00020701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
  Klíčová slova: Mollusca * Gastropoda * Bivalvia * thanatocoenoses * palaeoenvironmental reconstruction
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Práce se zabývá paleoenvironmentálním rozborem archeologických objektů v Kněževsi u Prahy na základě skladby měkkýších thanatocenóz. Na základě zjištěných měkkýšů bylo možno rekonstruovat přírodní prostředí sídliště a jeho blízkého okolí vzhledu souvislých otevřených ploch v rámci vlastního intravilánu sídliště, jejichž okraje nebo méně antropicky zatížené polohy přecházely v liniová společenstva s menšími plochami keřových porostů a enkláv stromů, které za hranicemi sídliště nabývaly větší rozlohy. Ojediněle byly tyto plochy doprovázeny vlhkými ploškami nabývající až rázu mokřadních stanovišť.

  The paper deals with palaeoenvironmental analyses of archaeological features from Kněževes near Prague by composition of molluscan thanatocoenoses. Based on the molluscs found in these archaeological features, it was possible to reconstruct the natural environment of the settlement and its nearby surroundings. There were likely open areas within the settlement, with ecotonal zones gradually changing to less anthropogenically influenced sites with smaller areas of bushes and tree patches, which became much larger farther from the settlement borders. These locations were occasionally accompanied by smaller damp patches, almost acquiring the characteristics of true wetland habitats.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201735