Počet záznamů: 1

Gender jako klíč ke školní šikaně

 1. 1.
  0366864 - PSU-E 2012 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janošová, Pavlína
  Gender jako klíč ke školní šikaně.
  [Gender as a key to school bullying.]
  Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 25.-26. novembra 2010 v priestoroch kaštieľa Jaslovské Bohunice. Trnava: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2011 - (Adamík Šimegová, M.; Kováčová, B.), s. 31-40. ISBN 978-80-8082-420-4.
  [Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Jaslovské Bohunice (SK), 25.11.2010-26.11.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700250801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: school bullying * gender * intra-group dynamics
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  V posledních dvou desetiletích začala být věnována pozornost světové šikanologie také méně nápadným způsobům ubližování, jež jsou spojovány spíše s dívčími interakcemi. Jedná se o verbální ataky, pomluvy a sociální exkluze. Vzhledem k uvedenému jsou dívky ve srovnání s chlapci méně často percipovány jako iniciátorky šikany, častěji jim je naopak přisuzována role ochránkyň viktimizovaných dětí. Mezipohlavní rozdíly naznačují, že určitý vliv ve školní šikaně mají také rozdílná genderová očekávání dívek a chlapců. Specifickou roli v rozmanitém obrazu současné školní šikany ovšem často hraje i odlišnost dívčích a chlapeckých přátelství a intraskupinová dynamika.

  In the last two decades, research on a school bullying has begun to focus also on less noticeable, relational forms of aggression such as verbal attacks, spreading of rumors and social exclusion, which have been associated particularly with female interactions. Compared to boys, girls are less frequently perceived as perpetrators, but more often as defenders of victimized children. According to the mentioned findings, specific gender expectations may play an important role. Furthermore, specifics of friendships within girls and boys as well as an intra-group dynamics influence significantly diverse image of the school bullying.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201705