Počet záznamů: 1

Hledání autorství skrze dialog s vnitřním partnerem

 1. 1.
  0366853 - PSU-E 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Chrz, Vladimír
  Hledání autorství skrze dialog s vnitřním partnerem.
  [Searching for authorship through dialog with inner partner.]
  Psychoterapie: praxe - inspirace - konfrontace. Roč. 5, č. 2 (2011), s. 80-91 ISSN 1802-3983
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA701840901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: dialogical acting * inner partner * transformation through * authorship
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  S využitím konceptu „transformace skrze kontradikce“ je ukázáno, jak může dialogické jednání vést k autorskému životnímu postoji.

  Using the concept of "transformation through contradictions" it is shown how a dialogical acting can lead to authorial life attitude.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201700