Počet záznamů: 1

K publicistice poúnorového sociálnědemokratického exilu (1948-1953). Perspektiva Blažeje Vilíma a Bohumila Laušmana

 1. 1.
  0366810 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Horák, Pavel
  K publicistice poúnorového sociálnědemokratického exilu (1948-1953). Perspektiva Blažeje Vilíma a Bohumila Laušmana.
  [Contribution to the Study of Journalism of Social-democratic Exile (1948-1953). Perspective of Blažej Vilím and Bohumil Laušman.]
  Časopis Národního muzea. Řada historická. Roč. 180, 1/2 (2011), s. 32-53 ISSN 1214-0627
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia, 1948-1953 * Czechoslovak exile * Czechoslovak social democracy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá publicistikou, zpravodajstvím a propagandou exilové sociální demokracie v letech 1948-1953. Na případu tajemníka Blažeje Vilíma a Bohumila Laušmana, posledního předúnorového předsedy, zkoumá, jak, a zda vůbec, se sociální demokraté v počátcích exilu snažili mediální produkcí ovlivnit dění v ČSR, či zda tuto snahu vnitrostranický boj omezil pouze na diskuzi v rámci exilu.

  The study focuses on journalism, newscasting and propaganda of social democracy in exile in the years 1948-1953. On the example of the secretary Blažej Vilím and Bohumil Laušman, the last chairman of the party before February 1948, the author analyses how and if at all the social democrats in the first years of their exile tried to influence through the media production the events in Czechoslovakia, or if these efforts limited themselves, due to the inner competition within the party, to the discussion among the exiles.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201672