Počet záznamů: 1

Vědci uprostřed velké politiky. Pařížská mírová jednání r. 1919 ve svědectvích jejich účastníků, odborných poradců československé delegace

 1. 1.
  0366807 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Chodějovský, Jan
  Vědci uprostřed velké politiky. Pařížská mírová jednání r. 1919 ve svědectvích jejich účastníků, odborných poradců československé delegace.
  [Scholars in the Midst of "High Politics". The Peace Conference in Paris 1919 as Witnessed by Participating Czech Experts, Members of Czechoslovak Delegation.]
  Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011 - (Dejmek, J.), s. 139-157. ISBN 978-80-7286-188-0
  Grant CEP: GA ČR GAP410/10/1598
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Paris Peace Conference, 1919-1920 * history * memoirs
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tematika pařížských mírových jednání v letech 1919-1920 byla jejich účastníky často reflektována. Dostupná memoárová literatura oficiálních zástupců Československa, tedy Edvarda Beneše a Karla Kramáře, však ponechává tuto kapitolu jejich života stranou. Bohatší zdroj informací tak představují osobní materiály odborných poradců, "malých lidí" uprostřed "velké politiky". Své vzpomínky sice v mnoha případech psali s odstupem mnoha let, nicméně máme vedle nich k dispozici také množství dobových archivních pramenů, jako například osobní korespondence nebo deníků členů delegace. Studium těchto materiálů umožňuje nahlédnout fungování československé delegace i mezinárodní politiku jako takovou očima lidí, kteří sice stáli v pozadí, ale svým způsobem byli také spolutvůrci podoby nové Evropy a jejich postřehy jsou zajímavé především proto, že na probíhající diplomatická jednání pohlíželi z jiného úhlu, než politici, všímali si více atmosféry a dění v zákulisí.

  The subject of the 1919-1920 Paris peace negotiations has often been reconsidered by its participants. However, the available memoir literature by the official representatives of Czechoslovakia, i.e. Edvard Beneš and Karel Kramář, omits this chapter of their lives. A more extensive source of information can be found in personal documents of expert advisors, the "little people" in the midst of "high politics". Although in most cases their memoirs were written long afterwards, nevertheless we can use lots of archival documents, for example the private correspondence and several extant diaries of the members of the Czechoslovak delegation. The study of these documents enables insight into the operation of the Czechoslovak delegation and international politics through the eyes of people who may have been somewhat on the sidelines, but who saw what the diplomats failed to see.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201669