Počet záznamů: 1

Příprava prekurzorů a nosičů nanočástic technologií vodního paprsku

 1. 1.
  0366806 - UGN-S 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sitek, Libor - Foldyna, Josef - Martinec, Petr - Klich, Jiří - Mašláň, M.
  Příprava prekurzorů a nosičů nanočástic technologií vodního paprsku.
  [On the preparation of precursors and carriers of nanoparticles by water jet technology.]
  Vodní paprsek 2011 - výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2011 - (Sitek, L.; Zeleňák, M.), s. 255-271. ISBN 978-80-86407-23-4.
  [Vodní paprsek 2011. Ostravice (CZ), 03.10.2011-05.10.2011]
  Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: water jet * particle disintegration * precursors of nanoparticles * carriers of nanoparticles
  Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje

  Vysokorychlostní vodní paprsek se v průběhu tří desetiletí kvůli svým unikátním vlastnostem rozšířil do mnoha oborů lidské činnosti. Vedle dnes již tradičních technologických procesů (řezání, obrábění, čištění, demolice apod.) si začíná nacházet cestu i do oblasti mletí minerálních částic. V článku je analyzována možnost mletí částic s pomocí abrazivní směšovací hlavice používané při generování vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku a dopadu paprsku na pevný kolmý terč vyrobený z karbidu wolframu. Tímto způsobem byly vyrobeny částice vrstevnatých silikátů mikronových a submikronových rozměrů, které jsouna rozdíl od mechanických způsobů mletí částic (např. v planetárních a kulových mlýnech, mletí tlakovým vzduchem apod.) rozbíjeny podél ploch štěpnosti a nedochází u nich k tvorbě druhotných strukturních defektů. Pomocí technologie vysokorychlostního vodního paprsku byly dezintegrovány čtyři druhy slíd (muskovity a vermikulit) a dva druhy jemnozrnných kaolinitů při tlacích vody 300případně 200 MPa.

  High-speed water jet expanded into many fields of human activity over three decades due to its unique properties. Besides already traditional technological processes (cutting, machining, cleaning, demolition, etc.) it begins to find its way also to the comminution of mineral particles. The paper analyzes the possibility of particle comminution using an abrasive mixing head used to generate high-speed abrasive water jet and an impact of the jet to the solid perpendicular target made 256 from tungsten carbide. Phyllosilicate (i.e. layered silicate) particles of both micron and submicron sizes were made by this method. The particles are disintegrated along the cleavage surfaces. The method avoids the formation of secondary structural defects which is in contrast to mechanical methods of particles comminution (such as planetary milling, ball milling, milling by pressure air etc.).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201668