Počet záznamů: 1

Management národních parků: ochrana stavu versus ochrana procesů

 1. 1.
  0366788 - BU-J 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Härtel, Handrij
  Management národních parků: ochrana stavu versus ochrana procesů.
  [Management of national parks: conservation of statuts quo versus protection of processes.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 44, Mat. 24 (2009), s. 25-33 ISSN 1212-3323.
  [Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Praha, 29.11.2008-30.11.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: IUCN category * national park * spontaneous processes
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  V zásadě není rozpor mezi ochranou biodiverzity a ochranou přirozených procesů, neboť ty jsou součástí konceptu biodiverzity. Proto ochrana divočiny nepředstavuje nové paradigma vůči konceptu ochrany biodiverzity, ale spíše jeho integrální součást. Podobně, území divočiny (bezzásahová území) by měla být integrována do soustavy Natura 2000, neboť bezzásahový namagement není v primárních typech habitatů v rozporu s požadavky na managment území soustavy Natura 2000.

  In general, there is no contradiction between biodiversity conservation and the protection of natural processes. Biodiversity conservation includes also the protection of processes. Therefore, the wilderness concept should not be understood as a new paradigm in contradiction to the biodiversity concept, but rather as its integral part. Similarly, wilderness (non-intervention) areas should be integrated into the Natura 2000 network because non-intervention management in primary habitats is not in contradiction to Natura 2000 management requirements.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201654