Počet záznamů: 1

Význam jako jeden-pro-druhého. Etická významovost a identita subjektu u pozdního Levinase

 1. 1.
  0366768 - FLU-F 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Bierhanzl, Jan
  Význam jako jeden-pro-druhého. Etická významovost a identita subjektu u pozdního Levinase.
  [Meaning as One-for-the-Other.]
  Filozofia. Roč. 66, Suppl. (2011), s. 228-237 ISSN 0046-385X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: meaning * subject * non-sense
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Tématem zde předloženého textu je vztah mezi Říkáním a identitou subjektu. Říkání zpochybňuje identitu subjektu, chápanou na způsob vědomého návratu k sobě. Říkání je v Jinak než být interpretováno jako pasivita odpovědi na heteronomní apel. Je-li však Říkání takto hlubokou pasivitou, nehrozí oslovenému subjektu, že prodchnut jinakostí úplně zmizí, aby uvolnil místo anonymnímu a nesmyslnému hlučení Ono je, či že propůjčí své rty neosobní řeči, která by mluvila skrze něj? Avšak úplné dezintegraci osloveného subjektu se Levinas chce vyhnout, když se snaží myslet oslovený subjekt jako subjekt sice zbavený identity, avšak obdařený jedinečností svého hlasu. V předloženém článku se jednak snažím upřesnit ono zpochybnění subjektu v oslovení, jednak uvažovat o určité obraně subjektu, aby navzdory alteraci přetrvalo určité já.

  The paper deals with the relationship between Saying (Dire in french) and the identity of a subject. In Levinas' words, as soon as I start to speak to the other, I am not the same, i.e. Saying undermines the identity of the subject conceived as consciously coming back to oneself. In Otherwise than Being Saying is interpreted as the passiveness of the subject addressed, which, being absorbed by this otherness of the heteronymous challenge, might ultimately disappear. Levinas, however, tries to avoid the complete disintegration of the subject by conceiving the subject addressed on one hand as deprived of his identity, but on the other hand as invested with the uniqueness of his own voice. The author tries to defend the subject: certain Self capable of answering should be preserved in spite of the transformation caused by Saying.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201640