Počet záznamů: 1

Dovětek o čelákovickém "pohřebišti s projevy vampyrismu"

 1. 1.
  0366722 - FLU-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mašková, Pavlína
  Dovětek o čelákovickém "pohřebišti s projevy vampyrismu".
  [Postscript about "Burial place with Sign of Vampyrism" in Čelákovice.]
  Středočeský sborník historický. Roč. 36, - (2010), s. 128-133 ISSN 0585-4172
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Dating of medieval atypical graves * Sites of executions * Socially excluded groups
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek přináší argumenty pro podporu interpretace pohřebiště v Čelákovicích jako místa nepietního pohřbu lidí, kterým byl odepřen pohřeb na hřbitově. Zpochybňuje původní dataci nálezu do 10.-11. století a srovnává pohřebiště s archeologickými výzkumy popravišť.

  The article brings the arguments to give support to the interpretation of burial site in Čelákovice as a place of dishonourable burials for people who did not deserve pious burial at the cemetery. It calls into question the original dating of the find (i. e. 10th-11th centuries) and compares this burial site to the archeological excavations at the sites of executions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201610