Počet záznamů: 1

Nepolitická politika dvorního rady Eduarda Alberta

 1. 1.
  0366707 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kokešová, Helena
  Nepolitická politika dvorního rady Eduarda Alberta.
  [Non-political Potitics of Hofrat (Court Councillor) Eduard Albert.]
  Jan Šrámek a jeho doba. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011 - (Marek, P.), s. 595-608, 758. ISBN 978-80-7325-252-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Albert, Eduard * Austria-Hungary, history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Lékaře a profesora vídeňské univerzity Eduarda Alberta (1841-1900) lze typologicky zařadit do skupiny lékařů, kteří se aktivně zapojili do české politiky poslední čtvrtiny 19. století. Autorka se v článku pokouší objasnit, proč se Albert nestal profesionálním politikem, nepřijal vícekrát nabízenou poslaneckou kandidaturu a zůstal v pozadí jako významný představitel tzv. české lobby ve Vídni. Ačkoli se otevřenému angažování v politice bránil, nebyl apolitickou osobou. Na konkrétním příkladě Albertových vztahů se zástupci obou českých občanských stran dokazuje, že Albert byl člověkem živě se zajímajícím o soudobé politické dění, do kterého mnohdy aktivně zasahoval.

  Eduard Albert was well-known physician and professor of Vienna University. He fell within the group of physicians who took part in Czech politics of the last quarter of 19th century. Author illuminates Albert’s position as the important exponent of the so-called Czech lobby in Vienna. Despite this fact he did not became professional politician and declined a parliamentary seat several times. Relationship between Albert and representatives of both Czech civic parties confirms that Albert was deeply interested in political current events and he tried to influence it.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201597