Počet záznamů: 1

Neměli jsme kapitulovat! "Mnichovské" paměti dr. Vlastimila Klímy

 1. 1.
  0366671 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tomeš, Josef
  Neměli jsme kapitulovat! "Mnichovské" paměti dr. Vlastimila Klímy.
  [We should not have capitulated! The "Munich" memoirs of Dr Vlastimil Klíma.]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 4, Suppl. 2 (2012), s. 21-38 ISSN 1803-9243
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800770901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Klíma, Vlastimil * Czechoslovakia, history * memoirs
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Stať objevuje osobnost a memoárové dílo českého národně demokratického politika a publicisty Vlastimila Klímy a podrobně představuje jeden z jeho vzpomínkových rukopisů, věnovaný aktivnímu prožitku československé krize 1938 a obhajobě tehdejšího protikapitulačního postoje.

  The paper describes personality of the Czech National Democrat politician and journalist Vlastimil Klíma and his memoir work, as well as it presents in detail one of his memoir manuscripts regarding his active participation in the Czechoslovak crisis of 1938 and a defense of his anti-capitulation stance at that time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201569