Počet záznamů: 1

Zjednodušovat si život (ve zjednodušeném řízení)?

 1. 1.
  0366660 - NHU-N 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Palguta, Ján
  Zjednodušovat si život (ve zjednodušeném řízení)?.
  [Simplifying life (in simplified regulation).]
  Boj proti korupci. 1. uprav. Praha: Úřad vlády České republiky, Národní ekonomická rada vlády (NERV), 2011 - (Kohout, P.), s. 65-69. ISBN 978-80-7440-053-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: public contracts * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/NERV-Boj-proti-korupci--sbornik.pdf http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/NERV-Boj-proti-korupci--sbornik.pdf

  Autor provedl kvantitativní analýzu různých aspektů veřejných zakázek v ČR z let 2006 - 2010, zejména s ohledem, do jaké míry se daří dosahovat co nejnižší vysoutěžené ceny. Jedním ze zjištění je, že finanční limity užité v zákoně mají zásadní vliv na kumulace zakázek přímo pod limity, a že snížení limitu by vedlo ke zvýšení počtu nabídek a podstatné úspoře.

  The author performed a quantitative analysis of various aspects of public procurement in the CR from the years 2006 - 2010, particularly with regard to what extent being achieved the lowest tendered price. One of the findings is that the financial thresholds used in the law have a fundamental effect on the accumulation of orders directly below the limits, and that reducing the limit would increase the number of offers and a substantial savings.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201561