Počet záznamů: 1

Idea "Akadémie" jako kulturologický aspekt udržitelného vývoje

 1. 1.
  0366547 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svoboda, Jan
  Idea "Akadémie" jako kulturologický aspekt udržitelného vývoje.
  [The idea of "Académia" and its culturological aspect of sustainable development.]
  Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s,, 2011, s. 408-412. Studia I. ISBN 978-80-87472-04-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: term of academy * historical roots of academy * J.E. Purkyně * T.G. Masaryk
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Akademie věd České republiky je jednou z hlavních nezávislých otevřených vědeckých institucí a tím také významným představitelem kulturního i demokratického života společnosti. Její vývoj je spojen nejen s představou její nové sociální funkce, ale i se snahou vyrovnat se stávajícím akademiím světovým.

  The Academy of Sciences of the Czech Republic is one of the chief independent open scientific institutions and thereby also a significant representative of the cultural and democratic life of our society. Its historical development is connected not only with idea of its new social function, but also with the struggle to draw level with world academies of that time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201503