Počet záznamů: 1

Nastavení sociálních politik, odborný diskurs a „správná“ péče o děti – srovnání České republiky a Francie

 1. 1.
  0366524 - SOU-Z 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dudová, Radka - Hašková, Hana
  Nastavení sociálních politik, odborný diskurs a „správná“ péče o děti – srovnání České republiky a Francie.
  [Social policies setting, expert discourse and the „good“ care of children – comparison of the Czech Republic and France.]
  Fórum sociální politiky. Roč. 5, č. 5 (2011), s. 8-14 ISSN 1802-5854
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280901; GA ČR GAP404/10/0021
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: institutions * childcare * discourse
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Článek nabízí srovnání sociálních politik a institucí péče o děti mladší tří let v ČR a ve Francii. Vysvětlení odlišností nachází (mimo jiné) v odlišném vývoji odborného diskurzu v obou zemích. Poukazuje tak na zásadní vliv diskurzu na formování institucí.

  The article offers a comparison of social policies and institutions of care for children younger three years in the Czech Republic and France. The explanation of the differences is found (among other things) in the different development of expert discourses. The discourse thus impacts strongly on the development of institutions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201492