Počet záznamů: 1

Srdečně nebo s rezervou? Postoj k sousedům ve výpovědích Poláků o Češích a Čechů o Polácích

 1. 1.
  0366503 - PSU-E 2012 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Leix, Alicja
  Srdečně nebo s rezervou? Postoj k sousedům ve výpovědích Poláků o Češích a Čechů o Polácích.
  [Cordially or reserved? Attitudes of neighbours in Poles´ statements on Czechs and Czechs´ statemensts on Poles.]
  Sociálne procesy a osobnosť 2010: zborník príspevkov. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 209-213. ISBN 978-80-89524-01-3.
  [Sociálne procesy a osobnosť 2010. Stará Lesná (SK), 20.09.2010-22.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP407/10/2394
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: intergroup contact * Poles * Czechs
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Text je věnován prezentaci části výsledků mezinárodního výzkumného projektu, zaměřeného mj. na sledování vzájemného obrazu obyvatel České republiky a sousedních států – Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. V příspěvku budu prezentovat některé výsledky kvalitativní analýzy výpovědí Poláků o Češích a Čechů o Polácích. Zaměřím se na obrazy Poláků a Čechů jakožto sousedů a na hlavní rysy přístupu Poláků k Čechům (a vice versa). Uvedu rovněž podstatné rozdíly, které se ve vzájemných postojích vyskytují.

  The text introduces a part of results from an international research project Intergroup Attitudes and Contact in Central Europe. The research focuses on how people from the Czech Republic and their neighbors – people from Slovakia, Poland, Germany and Austria – perceive each other. An online questionnaire containing both quantitative and qualitative methods was used for data collection. Here, I will introduce first results from a qualitative analysis of open statements from Poles and Czechs. I will present the portraits of Poles and Czechs as neighbors and the main characteristics of their mutual attitudes. I will also comment on several important differences in approaches that Poles and Czechs have to each other.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201475