Počet záznamů: 1

Obecně závazné vyhlášky obcí v nové judikatuře Ústavního soudu: pohyb zvířat v obci a související otázky

 1. 1.
  0366465 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Müllerová, Hana
  Obecně závazné vyhlášky obcí v nové judikatuře Ústavního soudu: pohyb zvířat v obci a související otázky.
  [Generally Binding Municipal Descrees in the New Decision-making of the Czech Constitutional Court: Animal Regulation.]
  Správní právo. Roč. 44, č. 7 (2011), s. 385-403 ISSN 0139-6005
  Grant CEP: GA ČR GA407/08/1053
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: animal regulation * municipal legislation * Animal Welfare Act
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Ústavní soud v posledních letech přehodnotil svůj pohled na vydávání obecně závazných vyhlášek obcemi a novou interpretací příslušných ústavních a zákonných ustanovení rozšířil prostor pro jejich vlastní normotvorbu, zejména v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku. Ćlánek popisuje důsledky, které má tento nový způsob výkladu na tvorbu vyhlášek, regulujících otázky spojené s chovem zvířat, zejména s jejich pohybem na veřejných prostranstvích.

  The Czech Constitutional Court has recently reassessed its view of municipal decree-making and by a new interpretation of respective constitutional and statutory provisions it has extended the scope of the municipal legislation, especially in the field of local public peace matters. The article describes the consequences of this new method of interpretation on the municipal decree-making governing the implications of animal keeping, particularly of their access and motion in the municipal space open to public.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201451