Počet záznamů: 1

Vztah chemismu povrchových vod a horninového prostředí v lesním povodí LIZ na Šumavě

 1. 1.
  0366258 - UH-J 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Škoda, S. - Váchal, J. - Dumbrovský, M. - Tesař, Miroslav - Váchalová, R.
  Vztah chemismu povrchových vod a horninového prostředí v lesním povodí LIZ na Šumavě.
  [Relationship between chemistry of surface water and geological environment in the forest catchment LIZ in the Šumava Mts.]
  Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 437-442. ISBN 978-80-02-02290-9.
  [Hydrologie malého povodí 2011. Praha (CZ), 08.03.2011-10.03.2011]
  Grant CEP: GA ČR GA205/08/1174; GA MŽP(CZ) SP/1A6/151/07
  Grant ostatní:GA MZe(CZ) QH92298
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: surface water * forest catchment * water chemistry * chemistry of rocks * geological environment
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  V katastru obce Zdíkov na Šumavě je již přes 20 let sledován v lesním povodí LIZ v rámci projektu GEOMON chemismus povrchových vod. Velmi významným faktem pro stanovení vstupu a výstupu látek do/z povodí je znalost složení a chemismu horninového prostředí. To je zde budováno migmatitizovanými biotitickými a sillimanit-biotitickými pararulami šumavského moldanubika. Půdy, zastoupené oligotrofními až oligomezotrofními kambizeměmi, jsou silně kyselé, sorpčně nenasycené. Jejich silikátový pufrační systém výrazně přispívá k poklesu vyplavování vápníku, manganu, chlóru i celkového hliníku, a tím i ke snižování intenzity zvětrávání hornin.

  More then 20 years the chemistry of surface water has been observed within GEOMON project in the Zdíkov region in the Šumava Mts. The knowledge of composition and chemistry of geological environment is very important for assessment of input and output of matter to/from this catchment. The geological underground has been make up of migmatitize biotitic and sillimanit-biotitic paragneises of Šumava Moldanubicum. Soils, represented by oligotrophic and oligomezotrophic cambisoils, are very acid, sorption unsaturated. Their silicate buffering system significantly contributes to decrease leaching of calcium, manganese, chlorine and total aluminum, and so to reduction of intensity weathering of rocks.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201311
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Škoda_Váchal_Dumbrovský_Tesař_Váchalová_Vztah chemismu povrchových vod_HMP 2011.pdf0272.2 KBVydavatelský postprintpovolen