Počet záznamů: 1

Filozoficko-vedný koncept paradigmy v psychológii

 1. 1.
  0366235 - PSU-E 2012 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Marček, V. - Urbánek, Tomáš
  Filozoficko-vedný koncept paradigmy v psychológii.
  [Philosophical and scientific concept of paradigm in psychology.]
  Československá psychologie. Roč. 55, č. 3 (2011), s. 222-233 ISSN 0009-062X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: psychology * paradigm * philosophy of science
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.087, rok: 2011

  Článek se zabývá psychologií z hlediska filosofie vědy. Konkrétně zkoumá, zda psychologické školy vznikají postupně nebo revolučně, do jaké míry je mezi nimi možná komunikace a zda se dá očekávat vznik nějakého dominantního psychologického směru. K tomuto účelu používáme koncepty T. S. Kuhna a bohatou odbornou diskusi, která v této problematice dosud proběhla, za účasti K. Poppera, P. Feyerabenda a dalších. Přicházíme k závěru, že největší explanační potenciál vzhledem k vývoji a aktuálnímu stavu psychologie jako vědního oboru má Lakatosova (1970, 1978), resp. Laudanova (1977, 1981) filosofie vědy, integrující původní vyhraněná stanoviska.

  The paper discusses psychology as a subject of philosophy of science. In particular we examine whether psychological schools of thought evolved in a continual, cumulative, or revolutionary way, whether the communication among them is possible, and if we can expect emergence of some dominant psychological movement. For this purpose we derive benefit from concepts of T. S. Kuhn and from rich scholarly discussion that took place up to now, stressing the contributions of K. Popper, P. Feyerabend and others. Applying both the historical and contemporary perspectives of the scientific subject we conclude that the biggest explanatory potential offers Lakatos’ (1970, 1978) or Laudan’s (1977, 1981) philosophy of science models integrating the original extreme positions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201290