Počet záznamů: 1

Jedinec v meziskupinových vztazích: Od sociální kategorizace k předsudkům.

 1. 1.
  0366217 - PSU-E 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kouřilová, Sylvie
  Jedinec v meziskupinových vztazích: Od sociální kategorizace k předsudkům.
  [The individual in intergroup relations: From social categorization to prejudice.]
  Československá psychologie. Roč. 55, č. 1 (2011), s. 12-24 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GAP407/10/2394
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: intergroup attitudes * intergroup bias * prejudice * stereotype
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.087, rok: 2011

  Přehledová studie představuje klíčová témata psychologie meziskupinových vztahů. Věnuje se rozdílům mezi skupinovým a individuálním chováním, stejně jako podmínkám jejich aktivace v různých situačních kontextech. Charakterizuje proces sociální kategorizace, v průběhu kterého jsou osoby na základě své skupinové příslušnosti přiřazovány do vlastních a nečlenských skupin. Text se dále zabývá povahou vztahu k vlastní členské skupině a meziskupinovým zkreslením vyplývajícím z náležení do odlišných sociálních skupin. Vztah k nečlenským skupinám vyjadřují meziskupinové postoje. Triarchické pojetí postojů rozlišuje jejich kognitivní, afektivní a behaviorální část. V meziskupinovém kontextu reprezentují kognitivní část postojů stereotypy, afektivní část předsudky a behaviorální část diskriminace členů jiných společenských skupin. Poslední dvě části přehledové studie se soustředí na sociálně psychologické pojetí předsudků a stereotypů.

  The review introduces key topics within psychology of intergroup relations. It focuses on the difference between (inter)group and (inter)individual behaviour as well as on conditions for their activation in various social contexts. It defines the process of social categorization that differentiates people into ingroups and outgroups. Moreover, the review deals with relation to the ingroup and intergroup bias both resulting from activation of intergroup perception. The relation towards outgroups is represented by the concept of intergroup attitudes. The triarchic theory of attitudes distinguishes among a cognitive, affective and behavioral part of attitudes. In the intergroup context, cognitive part corresponds to stereotypes, affective part to prejudice and behavioral part to discrimination towards outgroup members. Lastly, the review addresses prejudice and stereotypes from social-psychological perspective.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201275
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2012_Jedinec v mezisk vztazich_Čs-Psychologie.pdf0310.4 KBVydavatelský postprintvyžádat