Počet záznamů: 1

T. G. Masaryk: Politika vědou a uměním. Texty z let 1911-1914

 1. 1.
  0366180 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Malínská, Jana
  T. G. Masaryk: Politika vědou a uměním. Texty z let 1911-1914.
  [T. G. Masaryk: The Politics through Science and Art. The Texts from 1911-1914.]
  Praha: Ústav T. G. Masaryka: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 571 s. Spisy TGM, 28. ISBN 978-80-86142-37-1; ISBN 978-80-86495-76-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Masaryk, T. G. * complete works of T. G. Masaryk
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  28. svazek spisů T. G. Masaryka obsahuje kritické vydání článků, statí a studií z let 1911-1914, publikovaných v českých a německých odborných časopisech a v českých a německých denících. Tématicky jsou Masarykovy texty zaměřeny na vnitřní a zahraniční politiku, ekonomické problémy předválečného období a na otázky spjaté se smyslem českých dějin. Politické a filozofické texty doplňují přehledy anotované odborné a umělecké literatury, jež pravidelně vydával v měsíčníku Naše doba. Masarykovy články, stati a studie doplňuje rozsáhlá ediční poznámka.

  The 28th volume of the comprehensive works of T. G. Masaryk contains articles, essays and papers published 1911-1914 in Czech and German scholarly journals and newspapers. The topics of Masaryk’s texts focus on domestic and foreign policy, economic problems of the pre-war period and the issues of the meaning of Czech history. The political and philosophical texts are supplemented by reviews of literature, both fiction and non-fiction, which he regularly published in the monthly journal Naše doba. Masaryk’s articles, essays and papers are supplemented by an extensive editor’s comment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201251